مبل شویی در دولت آباد با دستگاه

مبل شویی در دولت آباد با دستگاه

مبل شویی در دولت آباد با دستگاه یکی از بهترین شعبات مبل شویی جاوید می باشد. شستشوی یک دست مبلمان در این شرکت ۷۰۰۰۰۰ تومان می باشد. مبل شویی های زیادی در سراسر تهران وجود دارند که کار خدمات مبل شویی و شستشوی مبل در منزل را با دستگاه انجام می دهند. مبل شویی جاوید …

مبل شویی در دولت آباد با دستگاه ادامه »