مبل شویی در شهرک باقری

مبل شویی در شهرک باقری

مبل شویی در شهرک باقری در خیابان جهل و  پنجم خیابان ساحل قرار دارد. و تمامی خیابان های اطراف و حتی شهرک راه آهن را نیز پوشش می دهیم و تمام خدمات را تحت پوشش بیمه انجام می دهیم.اما این را نباید فراموش کرد که نحوه شستشوی مبلمان و یا نحوه خدمات دهی به مشتریان …

مبل شویی در شهرک باقری ادامه »