شستشوی تاتمی در سرای محله

شستشوی تاتامی

شستشوی تاتامی در منزل  ومحل کار یکی دیگر از خدمات پر طرفدار در تهران می باشد. ما در تمام مناطق تهران شستشوی انواع تاتامی ها را در منزل و محل زندگیتان شستشو می دهیم. شستشوی تاتامی ها در منزل مانند شستشوی فرش در منزل می باشد و هر دو این ها با یک دستگاه انجام …

شستشوی تاتامی ادامه »